Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
 Astronautika
 

Sadržaj AM
 

Potražite u AM

 
NSPoint

saobraćaj
Sudbina šatla i njegove posade
 

Grujica Ivanović
grujica@astronomija.co.yu

Space ship Discovery
Problematičan povratak spejs šatlova
Poslednji let šatla?
Poletanje šatla  

1.8.2005.

U narednih dan-dva, posle inspekcije šatla koju će obaviti astronauti u otvorenom kosmosu (prva šetnja je obavljena juče), NASA će doneti konačnu odluka o sudbini "Diskaverija" (a verovatno i sudbini programa "Spejs šatl", ISS i celokupne američke pilotirane astronautike).

Moguća su tri scenarija:

• Scenario 1 - Nema oštećenja opasnog po povratak - šatl se vraća na Zemlju posle 12 dana dok su ostale američke misije otkazane na neodređeno vreme dok se ne vidi šta se može uraditi sa rapsdanjem izolacije tokom lansiranja

• Scenario 2 - Ima oštećenja, ali je njihova priroda takva da mogu biti sanirane tokom radova astronauta u otvorenom kosmosu. Šatl se vraća na Zemlju najverovatnije posle planiranog roka. Nema budućih misija do daljneg

• Scenario 3 - Šatl je toliko oštećen da se ne može vratiti bezbedno na Zemlju. Najverovatnije, program "Spejs šatl" se gasi.
U okviru Scenarija 3 pastoje tri moguće opcije:

• Opcija 1 - Američka opcija. "Diskaveri" ostaje spojen sa satnicom ISS. U periodu od 40-50 dana prema ISS leti spasilački šatl "Atlantis" sa posadom od 2 astronauta. "Diskaveri" se kasnije odvaja i, nekontrolisano, biva uništen u atmosferu Zemlje. Postoji mogućnost da neki od delova ne sagore i padnu čitavi na Zemlju.

• Opcija 2 - Ruska opcija sa ruskim kosmonautima. Odluka o lansiranju "Atlantisa" je zamrznuta zbog problema nerešenih sa "Diskaverijem". "Diskaveri" ostaje spojen sa stanicom ISS na kojoj će ukupno biti devetoro ljudi. Da bi se vratili na Zemlju potrebna su tri broda "Sajuz TMA". Sa ISS je trenutno spojen samo jedan brod. Novi brod leti ka ISS početkom oktobra. Treći brod može biti napravljen u januaru-februaru. Kako među Amerikancima ima dvoje astronauta koji su se pripremali u Zvezdanom Gradu (Vendi Lorens i Andrju Tomas), Rusi za njih imaju spremljena sedišta i skafandre. Naime, za svakog člana posade "Sajuza" prave se individualna sedišta. Oni, skupa sa skafandrima, mogu biti transportovani ruskim teretnim brodom "Progres M" koji leti ka ISS septembra. Ubrzo zatim na Zemlju se vraćaju Lorensova, Tomas i komandant stanice ruski kosmonaut Krikaljov. Na ISS ostaje petoro astronuata "Diskaverija" i član posade ISS, Filips koji skupa sa Krikaljovim radi na ISS već nekoliko meseci. Zatim, u oktobru poleće spasilački "Sajuz TMA" sa jednim kosmonautom - Mihailom Tjurinom. On nosi sedišta i skafandre za Kolinsovu (koja je komandant šatla) i Japanca Nogucija, koji se sa njom vraća na Zemlju. Na ISS ostaje Filips, kao novi komandant ISS i tri člana posade šatla (pilot Keli i specijalisti Robinson i Kamarda). Znači, treba bar još dva "Sajuza TMA" koja bi bila završena u januaru-februaru.

• Opcija 3 - Ruska opcija sa bespilotnim brodovima "Sajuz TMA". Ova opcija je slična Opciji 2, samo što u kosmos lete "Sajuzi" u automatskom režimu, znači bez komandanta - ruskog kosmonauta i što se sve obavlja sa tri broda. Septembra se Krikaljov vraća sa Lorensovom i Tomasom u brodu koji je sada spojen sa stanicom. Novi "Sajuz", koji se bez posade spaja sa ISS, na Zemlju vraća Kolinsovu, Nogucija i Kamardu, dok treći "Sajuz TMA" u januaru-februaru na Zemlju vraća Filipsa, Kelija i Robinsona. ISS ostaje, po prvi put of 2000. bez posade.

To su neke opcije koje se mogu očekivati uskoro. NASA je dosta uznemirena posebno kada je na snimku odvojenog centralnog rezervoara, iznenada u kadar uleteo veliki segment izolacije šatla. On, najverovatnije potiče sa dela oko poklopca točkova šatla, odn. dela koji je itekako izložen uticaju jakog zagrevanja tokom prolaska kroz atmosferu.

Nadamo se da će na kraju sve biti u redu, i da će se šatl bezbedno vratiti na Zemlju. Ali ostaje utisak da je ova misija, iako se na njoj radi već dve i po godine, u stavri jako loše pripremljena, posebno sa aspekta spasilačkog scenarija. Na ISS, na primer, ima dovoljno teoleta samo za troje ljudi, rezerve vode i vazduha, uz ekonomisanje, su dovoljne za 40-50 dana za posadu od 9 ljudi. Ruski teretni brodovi "Progres" mogu da transportuju do 2,3 t hrane, vode i vazduha. Amerikanci jednostavno nisu želeli da kontaktiraju Ruse već su sve radili u svom štilu, samo na svoju ruku. A njihovi astronauti lete ruskim brodovima na ISS! Nije prihvaćen apel Krikaljova, jedinog ispred Rusije koji se usprotivio planrianom scenariju za prvi eksperimentalni let šatla. On je rekao da kapaciteti ISS nisu dovoljni za duži boravak posade od 9 ljudi. On je sugerisao NASA-i da je bolje da posada prvog leta posle "Kolumbije" ima 4, a ne čak 7 astronauta. Da je ova sugestija uslišena dva "Sajuza" bi, ako to zatreba, završila posao spasavanja do oktobra.

(01.08.2005.)

vrh