am@astronomija.co.yu
 
<19.12. 2003.
< 25.12.2003.
< 23.01.2004.
 
 Astronautika
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

mars
Beagle 2: OSLUŠKIVANJE BIGLA2!
 
 
 
23.01.2004.
Prikaz odvajanja Bigla od letelice Mars Ekpres
(
All Rights Reserved Beagle 2)

BEAGLE 2
NOVINARSKI BRIFING

Na dan 12. januara učinjen ponovni pokušaj za iniciranje radio uređaja, pošto je prošao period radio tišine, kada je bila obustavljena svaka namera uspostavljanje radio veze sa Beagle 2. Odražavanje "radio tišine" za period od 10 dana je učinjen namerno, kako bi se naterao Beagle 2 da radi u fazi uspostavljanja komunikacije, koja bi obezbedila da transmiter bude uključen tokom većine dana na Marsu, što bi poboljšalo šanse orbitalnoj stanici Mars Express da uspostavi kontakt.

U toku ovih 10 dana Mars Express je pokušao da "čuje" Beagle 2, ali i samo u kratkom vremenskom periodu dok Beagle 2 nije bio isključen. Period radio tišine od deset dana je okončan danas (22. januara), upravo pre naleta Mars Expressa iznad površine gde se nalazi Beagle 2. Međutim, nije postojala namera da se lender odmah "pozdravi". Ovaj oprezan pristup se bazirao na činjenici da se kraj desetoga dana radio tišine nije mogao baš predvideti sa potpunom sigurnošću. Ovo zbog toga što je apsolutna tačnost sata na Beaglu 2 mogla da bude poremećena zbog temperature na Marsu, čineći da časovnik radi nešto brže ili sporije nego što je predviđeno.

Zbog toga je odlučeno da se odabere nekoliko prilika kada Mars Express nadleće iznad Beagle 2, tj. u noći između 24 i 25 januara. Ova dva naleta pokrivaju najširu moguću oblast gde bi se Beagle 2 mogao nalaziti, dajući najbolju šansu da pozove lender i da dobije odgovor i da nakon toga uspostavi kontinualnu transmisiju.

Izvor: http://www.pparc.ac.uk/mars/news/nw_21012004_1.asp
Preveo  
Ljubiša Nikolić
 

(Nastaviće se. Nadamo se)

(januar 2004.)

vrh