Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Biografije
 

Sadržaj AM
 

 
NSPoint

 
biografije
Milan Božić
 
   

 

Milan Bozić rođen je 4. jula 1944. godine u Budačkoj Rijeci, kod Karlovca na Kordunu od oca Milana, stolara, i majke Desanke, devojačko Popović, domaćice. Osnovnu i srednju tehničku školu završio je u Beogradu, gde upisuje Mašinski fakultet idiplomira 1968.godine.

Inženjersku karijeru započeo je u industriji precizne mehanike i Institutu "Mihajlo Pupin" u Beogradu gde se prvi put sreće sa problematikom inovacija. U Savezni zavod za patente prelazi 1971. godine. Prvo radi na ispitivanju patentnihj prijava, a potom kao najbliži saradnik dr Dragutina Boškovića, tvorca Inovacijskog pokreta na jugoslovenskim prostorima. Maksimalno se angažuje da Skupština SFRJ, kao najviši organ vlasti u zemlji, proglasi 1975. i 1976, za godinu Tehnoloških inovacija i time ozakoni Inovacijski pokret kao trajnu akciju.

Istaknuti je društveni radnik i patentni inženjer koji je preko 30 godina, kroz različite institucije, radi na razvoju inventivne delatnosti u Jugoslaviji. Bio je u beogradskom i srpskom Savezu pronalazača, obavljao funkcije pomoćnika saveznog ministra za nauku i tehnologiju i sekretara Odbora za nauku i tehnologiju Privredne komore Srbije. Najduže je bio na mestu generalnog sekretara Saveza pronalazača Jugoslavije (SPATUJ) čiji je sada predsednik-volonter. Bio je predsednik SPATUJ-a u Specijaiizovanoj organizaciji UN - WIPO u Ženevi i boravio u SAD, Japanu, Meksiku, Kini i Filipinima gde je izučavao razvoj inovacija i njihov uticaj na privrede tih zemalja. Objavio je veći broj radova iz oblasti patentne i licencne politike i - međunarodnog transfera tehnolofije. Borio se protiv zloupotrebe patentnog monopola u međunarodnim ekonomskim odnosima, što se najbolje vidi iz njegove knjige "Tehnologija i patenti sredstvo dominacije", objavljene 2001. godine.

Pise o velikanima nauke koji su proslavili našu naciju i nauku u svetu kao što su: Mihajlo Pupin, Milutin Milanković, Nikola Tesla, Simo Lozanić, Mihajlo Petrović, Dobrivoje Božić, Nikola Bizumić i dr. Posebno je puno pisao i radio da se dela Mihajla Pupina ne bi zaboravila kao najvećeg srpskog naučnika, dobrotvora i patriote. Aktivno je učestvovao u obeležavanju 125 i 150 godina od rođenja Mihajla Pupina u Idvoru.
Živi i radi u Beogradu.(18.03.2006.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:

vrh

 

 

AM SCG

Filipović Miroslav

Knezević Zoran

Korado Korlević

Samurović Srđan

Živkovic Zoran

Phil Harrington

Vladimir Ajdačić

Aleksandar Perovic