AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Crne rupe
POJAM CRNE RUPE
STA JE TO CRNA RUPA?
? Specijalna teorija relativnosti
? Opsta teorija relativnosti
? Pojam prostor-vremena

NASTANAK CRNIH RUPA /evolucija zvezda/
? Candrasekarova granica
? Pulsari ? rotirajuce neutronske zvezde
? Svarcshildova geometrija

DELOVI CRNE RUPE
? Horizont dogadjaja (event horizont)
? Singularitet

KARAKTERISTIKE CRNE RUPE
? Masa, ugaoni momenat, naelektrisanje
VRSTE CRNIH RUPA PREMA VELICINI
? Crne rupe sa masom ispod Candrasekarove granice
? Galakticke i supergalakticke (supermasivne) crne rupe

TERMODINAMIKA I "ISPARAVANJE" CRNIH RUPA
? Termodinamika crne rupe
? Kvantna mehanika crne rupe - Hokingovo zracenje

EKSPLOZIJA CRNE RUPE
OTKRIVANJE CRNIH RUPA
? Akrecioni disk
? Kvazari -? ?vasionski svetionici?
? Moguca otkrica crnih rupa

BUDUCA ISTRAZIVANJA CRNIH RUPA
? Bele rupe
? Crvotocina

ZAKLJUCAK
LITERATURA

Sadr┼żaj AM

          
Katarina Miljkovic                                                        Crne rupe

        


mkaja@ptt.yu

CRNE RUPE

          

 SADRZAJ                                                                    

 1.   POJAM CRNE RUPE
 2.   STA JE TO CRNA RUPA?
          ? Specijalna teorija relativnosti
          ? Opsta teorija relativnosti
          ? Pojam prostor-vremena
 3.   NASTANAK CRNIH RUPA / evolucija zvezda /
          ? Candrasekarova granica
          ? Pulsari ? rotirajuce neutronske zvezde
          ? Svarcshildova geometrija
 4.   DELOVI CRNE RUPE
          ? Horizont dogadjaja (event horizont)
          ? Singularitet
 5.   KARAKTERISTIKE CRNE RUPE
          ? Masa, ugaoni momenat, naelektrisanje
 6.   VRSTE CRNIH RUPA PREMA VELICINI
          ? Crne rupe sa masom ispod Candrasekarove granice
          ? Galakticke i supergalakticke (supermasivne) crne rupe
 7.   TERMODINAMIKA I "ISPARAVANJE" CRNIH RUPA
          ? Termodinamika crne rupe
          ? Kvantna mehanika crne rupe - Hokingovo zracenje
 8.   EKSPLOZIJA CRNE RUPE
 9.   OTKRIVANJE CRNIH RUPA
          ? Akrecioni disk
          ? Kvazari -? ?vasionski svetionici?
          ? Moguca otkrica crnih rupa
10.  BUDUCA ISTRAZIVANJA CRNIH RUPA
          ? Bele rupe
          ? Crvotocina
11.  ZAKLJUCAK
12.  LITERATURA

 

vrh ? Pojam crne rupe >>