Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Društva
 

Sadržaj AM
 

 
NSPoint

 

Астрономско друштво „Руђер Бошковић”

Калемегдан, Горњи Град 16, 11 000 Београд

тел⁄факс: (011)30-32-133

e-mail: adrb@adrb.org

web: www.adrb.org

  ПРОГРАМ

Летње школе астрономије „Марине воде 2008.”

Области и инструктори :

     I  ОБРАДА РЕЗУЛТАТА  ПОСМАТРАЊА
           (Ненад Трајковић)

   II  ПРАКТИЧНА АСТРОФОТОГРАФИЈА
        (Душан Вучковић)

  III  СУНЦЕ
        (Горан Павичић, Душан Вучковић)

  IV  МЕТЕОРИ
        (Весна Славковић)

   V  ПРОМЕНЉИВЕ ЗВЕЗДЕ
        (Душан Голубић

Ненад Трајковић, сарадник Народне опсерваторије и Планетаријума АД „Руђер Бошковић”

Душан Вучковић, сарадник Народне опсерваторије и Планетаријума АД „Руђер Бошковић”

Горан Павичић, предавач у Планетаријуму АД „ Ру- ђер Бошковић”

Весна Славковић, сарадник Народне опсерваторије и Планетаријума АД „Руђер Бошковић” и групе за метеоре Истраживачке станице Петница

Душан Голубић, сарадник Народне опсерваторије и Планетаријума АД „Руђер Бошковић”

Владимир Ненезић, сарадник Народне опсерватори- је и Планетаријума АД „Руђер Бошковић”  

Програм активности:

Недеља, 29. VI 2008.

08:00

Полазак аутобуса из Београда (Педагошки музеј, ул. Тадеуша Кошћушка).

14:00

Долазак на Марине воде, смештај у собе; слободне активности.

16:30

Ручак.

17:30

Заједнички састанак инструктора и учесника – упознавање са радом Школе и подела заду- жења.

18:30

Постављање инструмената на посматрачко место; слободне активности.

22:00

Вечера.

 

После вечере посматрања до зоре.

 

Понедељак, 30. VI 2008.

10:00

Предавање (III, Душан Вучковић):

 Увод у посматрања Сунца

– Мере безбедности;

– Припрема посматрања;

– Пројекција и оријентација лика Сунца.

11:00

Доручак.

12:00

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

13:00

Предавање (I, Ненад Трајковић):

Грешке и мерења

– Увод у грешке кроз примере;

– Случајне грешке;

– Систематске грешке;

– Мерења;

– Пропагација грешке.

15:00

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

16:30

Ручак.

17:30

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

20:00

Научна фантастика – кратко предавање и про- јекција филма (Срђан Ђукић).

22:00

Вечера.

 

После вечере посматрања до зоре.

 

Уторак, 1. VII 2008.

11:00

Доручак.

12:00

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

13:00

Предавање (I, Ненад Трајковић):

Интерполација и фитовање

– Шта је интерполација;

– Шта је фитовање;

– Метод најмањих квадрата.

15:00

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

16:30

Ручак.

17:30

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

20:00

Научна фантастика – кратко предавање и про- јекција филма (Срђан Ђукић).

22:00

Вечера.

 

После вечере посматрања до зоре.

 

Среда, 2. VII 2008.

11:00

Доручак

12:00

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

13:00

Предавање (III, Горан Павичић):

Сунчева унутрашњост

– Физички параметри Сунчеве унутрашњости; 

– р-р ланац реакција;

– Емисија неутрина из Сунчевог језгра;

– Омотач језгра – пренос енергије.

14:00

Предавање (IV, Весна Славковић):

Метеори – опште информације

– Откриће/порекло;

– Атмосферски  феномен  (теорија  јединстве-

   ног тела);

– Поглед са Земље (спорадици, ројеви).

15:00                             

Пешачки излет – обилазак Националног парка „Копаоник”.

22:00

Вечера.

 

После вечере посматрања до зоре.

 

Четвртак, 3. VII 2008.

11:00

Доручак.

12:00

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

13:00

Предавање (V, Душан Голубић):

Променљиве звезде – појам и типови

– Историјат проучавања променљивих звезда;  

– Типови променљивости;

– Номенклатура;

– Уобичајени  типови променљивих  звезда;

– Неуобичајени типови променљивих звезда.

14:00

Предавање (IV, Весна Славковић):

Метеороиди – 3D слика

– Матична тела;

– Елементи путање;

– Осипање роја;

– Активност роја (Земља у потоку).

15:00

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

16:30

Ручак.

17:30

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

20:00

Научна фантастика – кратко предавање и про- јекција филма (Срђан Ђукић).

22:00

Вечера.

 

После вечере посматрања до зоре.

 

Петак, 4. VII 2008.

11:00

Доручак.

12:00

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

13:00

Предавање (III, Горан Павичић):

Спољне области Сунца

– Физички параметри спољних  области;

– Сунчево магнетно поље;

– Активни региони;

– Веза Сунце–међупланетарна средина.

14:00

Предавање (V, Душан Голубић):

Променљиве звезде – посматрање

– Методе посматрања променљивих звезда;

– Грешке визуелних оцена сјаја;

– Методе обраде визуелних оцена сјаја.

15:00

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

16:30

Ручак.

17:30

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

20:00

Научна фантастика – кратко предавање и про- јекција филма (Срђан Ђукић).

22:00

Вечера.

 

После вечере посматрања до зоре.

 

Субота, 5. VII 2008.

11:00

Доручак.

12:00

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

13:00

Предавање (IV, Весна Славковић):

Зенитна часовна фреквенција

– Опис формуле;

– Примена формуле;

– Рачунска  вежба:  Одређивање   ZHR   једног

    роја.

15:00

Пешачки излет – обилазак Националног парка „Копаоник”.

22:00

Вечера.

 

После вечере посматрања до зоре.

 

Недеља, 6. VII 2008.

11:00

Доручак.

12:00

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

13:00

Предавање (IV, Весна Славковић):

Метеорити

– Подела метеорита;

– Примери метеорита.

14:00

Предавање (IV, Весна Славковић):

Радио-метеори, фотографија и CCD

– Forward scatter и back scatter.

15:00

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

16:30

Ручак.

17:30

Обрада прикупљеног посматрачког материја- ла; посматрање Сунца; ванредно предавање; слободне активности.

20:00

Научна фантастика – кратко предавање и про- јекција филма (Срђан Ђукић).

22:00

Вечера.

 

После вечере посматрања до зоре.

 

Понедељак, 7. VII 2008.

11:00

Доручак.

12:00  

Паковање инструмената и личних ствари, на- пуштање соба и укрцавање у аутобус.

13:30

Полазак аутобуса за Београд.

 

У повратку за Београд можда обилазак манас- тира Градац и/или Жича; долазак у Београд (Педагошки музеј) у вечерњим сатима.

      Астрономско друштво „Руђер Бошковић” задр- жава право измене програма.

(22.05.2008.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:        

vrh

 

 

AM Index

 

79. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ

80. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ

81. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ

82. КУРС АСТРОНОМИЈЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ