AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Biografije
 
 
Dr Cirkovic Milan
Dr Knezevic Zoran
Dr Filipovic Miroslav
Korlevic Korado
Samurovic Srdjan

 

Sadržaj AM

          

 

biografije

Veca fotografija 28 Kb 
Samurovic Srdjan

Rodjen je 30. novembra 1966. u Beogradu, a diplomirao astronomiju 1992. godine na Katedri za astronomiju Univerziteta u Beogradu. Od 1992. je radio na Narodnoj opservatoriji kao predavac u Planetarijumu Astronomskog drustva "Rudjer Boskovic".  Polozio sve ispite na magistarskim studijama i ocekuje ove, 2000. godine, odbranu. Naziv teze je "Rotacione krive spiralnih galaksija i masivni neutrini", a mentor je Prof. dr Jelena Milogradov-Turin. Od februara 1999. nalazi se na usavrsavanju na Odseku za astronomiju Univerziteta u Trstu i radi na izradi doktorske teze koja obradjuje tamnu materiju u elipticnim galaksijama.

Ispred Astronomske
opservatorije u Trstu
 [29 Kb]

Glavna oblast istrazivanja: tamna materija u galaksijama. U magistarskoj tezi obradjena je veza masivnih neutrina mase 30 eV-a i problema tamne materije u spiralnim galaksijama. Trenutno radi na obradi i analizi podataka vezanih za elipticne galaksije. U saradnji sa Milanom Cirkovicem i Vesnom Milosevic-Zdjelar, izmedju ostalog, radi na problemu tzv. MACHO objekata kao jednog moguceg sastojka barionske tamne materije u halou Mlecnog puta (vidi link). Radi na analizi  grupisanja galaksija, tj. analizi korelacionih funkcija galaksija i grupa galaksija NOG-a (Nearby Optical Catalog)  (u saradnji:  Prof. dr G. Giuricin, dr M. Girardi, Prof. dr M. Mezzetti, dr  C. Marinoni).

Objavljuje u vodecim domacim i stranim strucnim casopisima. Nekompletnu listu radova sa Babbage astro-ph liste mozete videti klikom na ovaj link. Kompletan spisak radova u .pdf formatu dobija se klikom na link.

Bio je pomocnik urednika casopisa za astronomiju, "Vasiona", gde je pokrenuo rubriku "Astronomija on-line". Stalni saradnik srpskog narodnog kalendara "Danica" za rubriku Astronomija.

Ostale oblasti interesovanja: istorija filma, narocito nemog  (objavljivao u publikacijama Jugoslovenske kinoteke, Savremeniku, Dugi); muzika, narocito kantri (Hank Williams, Jim Reeves, Steve Earle); Linux.

Adresa: srdjan@ts.astro.it

septembar 2000.