AM Home

am@astronomija.co.yu

Geografske
koordinate

Srbija  i Crna gora

Hrvatska

BIH

Makedonija

Slovenija

 

Sadržaj AM

 

 

  Geografske koordinate


 

Hrvatska

Mesto           Latituda  Longituda Elevacija*

Benkovac         44.034    15.613      201   
Cres             44.961    14.408       35
Dubrovnik        42.651    18.091      108   
Knin             44.044    16.200      221
Ogulin           45.266    15.229      326   
Osijek           45.551    18.694      102
Požega           45.333    17.675      242   
Pula             44.868    13.848       19
Rijeka           45.343    14.409      126   
Rovinj           45.084    13.636       20
Senj             44.989    14.906       70   
Sisak            45.469    16.380      109   
Slavonski Brod   45.160    18.016       83
Slunj            45.115    15.586      271   
Split            43.514    16.456       61
Šibenik          43.727    15.906       96
Virovitica       45.834    17.387      117   
Vis              43.062    16.183        1
Vukovar          45.342    19.004       70   
Zadar            44.120    15.242       39
Zagreb           45.800    16.000      131   

* U metrima

(septembar 2002.)


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |

vrh