AM Home

am@astronomija.co.yu

Geografske
koordinate

Srbija  i Crna gora

Hrvatska

BIH

Makedonija

Slovenija

 

Sadržaj AM

 

 

  Geografske koordinate


 

Makedonija

Mesto           Latituda  Longituda Elevacija*

Bitola           41.033    21.333     583
Gevgelija        41.133    22.517      23    
Kavadarci        41.433    22.017     259
Kičevo           41.514    20.962     716    
Kumanovo         42.133    21.717     333
Prilep           41.350    21.558     655    
Skopje           42.001    21.434     259
Strumica         41.433    22.650     203    
Tetovo           42.011    20.971     458
Titov Veles      41.700    21.800     439    

* U metrima

(septembar 2002.)


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |

vrh