AM Home

am@astronomija.co.yu

  

Philip Harrington

  P. Harington u ogledalu svog teleskopa.
Philip Harrington
Kratka biografija

 

Sadržaj AM

(oktobar 2002.)

   

Philip Harrington

Nacrt energetski efikasnog spoljnog noćnog gradskog osvetljenja

Projekat teze za
“Master of Science in Environmental Technology”

Napomena

 

Sa engleskog preveo
Nedeljko Marković
nemark@nspoint.net

SAŽETAK

Od naftne krize sedamdesetih, svet je postao bolno svestan da naša planeta poseduje konačne i potrošive količine prirodnih bogatstava. Kao rezultat toga, mi danas imamo mnogo štedljivije automobile, električne uređaje i prema čuvanju orijentisane uređaje namenjene da obuzdavaju naše društvo uvek “žedno” energije. Pa ipak, svake godine kroz naš civilizovani svet, neopisive količine megavata električne energije se nepotrebno protraće zahvaljujući loše kreiranim, predimenzionisanim i pogrešno postavljenim svetlosnim uređajima. Dok bi cilj sistema za osvetljenje trebalo da bude da osvetljavaju prema tlu, mnogi sistemi rasturaju i do pola svoga svetla prema nebu.

Prvi deo ovog projekta istražuje trenutno stanje spoljnjeg osvetljenja u USA ispitujući sadašnje vanjske rasvetne sisteme, razmatrajući “za i protiv” kod svakog, kako sa opertivne tačke gledišta, tako i sa gledišta racionalnosti potrošnje energije. Ovde, čitateljstvo će moći da vidi da natrijumove lampe pod visokim pritiskom, danas najčešće korišćene za ulično osvetljenje, nisu i najmanji potrošači energije. Kao dodatak na sve to, najčešći načini postavljanja lampi ne usmerava svetlost prema dole, već umesto toga, rasipaju dobar deo svetla na stranu i prema gore. Jednostavnom zamenom istih za pravilno projektovane sisteme koji svoju svetlost usmeravaju samo prema dole, moguće je koristiti lampe sa manjom potrošnjom struje, bez gubitka efikasnosti osvetljavanja.

Drugi deo ovog projekta primenjuje nešto od onoga što je prodiskutovano u prvoj polovini na konkretan slučaj: Brookhaven National Laboratory (BNL). Tokom ovog istraživačkog projekta, zapaženo je da ovaj istraživački centar svetskog glasa pati od loše rešenih, rasipničkih rasvetnih uređaja; u stvari, ovi uređaji su se pokazali kao više rasipnički nego mnogi koji se nalaze širom državnih, okružnih i lokalnih puteva širom okruga Suffolk, država New York, gde se nalazi i laboratorija.

U pokušaju da zaustavi plimu rasipanja električne energije u Laboratoriji, ova teza nudi tri predloga. Sve prelaze dug put da sačuvaju električnu energiju smanjenjem ili zaklanjanjem skraćenjem upotrebe nesmanjenog noćnog osvetljenja. Ovo će, za uzvrat, ponuditi Laboratoriji i da uštedi novac (čak do US $15000 godišnje), i da pruži primer drugim institucijama širom zemlje i sveta.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sledeća >
 


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |

vrh