Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs

Tiranosaurus
Brahiosaurus

Smak sveta
Zasto su izumrli dinosaurusi

Geološka vremenska skala

Sadržaj AM

          

 

život

Dinosaurusi
ta divna stvorenja

Početkom 19. veka na nekoliko mesta u južnoj Engleskoj su pronađeni neobični fosili ogromnih kostiju koje nisu pripadale ni jednom tada poznatom organizmu. Rekonstrukcija je ukazivala na neobične životinje koje su po građi skeleta podsećale na guštere. Ser Ričard Oven (Owen, Ser Richard 1804-1892), engleski paleontolog, dao je (1842) ovim životinjama ime dinosaurus (=strašni guster) napravivši kovanicu od grčkih reči deinos (čudan, strašan) i sauros (gušter).
      Može biti da su kosti dinosaurusa otkrivane i mnogo ranije. Ima indicija da su neke pronađene jos u 5-tom veku pre nove ere. Neki naučnici pretpostavljaju da je grčki istoričar Herodot govoreći o grifonu* zapravo opisivao dinosaurusa. U jednom kineskom tekstu iz trećeg veka pominju se "kosti zmaja", koje mogu da se odnose i na fosilne ostatke nekog dinosaurusa.
________________
*Mitska
čevoronozna ptica sa nogama i kandžama lava i glavom orla

Dinosauri su se na zemlji pojavili pre oko 230 miliona godina u trijasu, otprilike u vreme kada nastaju i sisari. Svoj naročiti razvoj doživljavaju u juri jer ih je evolucija tada kreirala u mnoge vrste i podvrste. Živeli su na zemlji, u vodi i vazduhu. Najveći su bili dugi 30 metara i teški čak do 100 tona.

Više od 140 miliona godina dinosaurusi su bili neprikosnoveni gospodari sveta. Neki su hodali na dve zadnje noge, dok su prednje koristili za pridržavanje ulovljenog plena. Možda bi se od tih udova tokom vremena mogle razviti ruke.

Među dinosaurusima bilo je ogromnih bezazlenih biljojeda i opasnih mesoždera. Neki od ovih drugih spadaju u najopasnija stvorenja koja su ikada hodala zemljom (ako se izuzme čovek). Bio je to svet sa dobrom prespektivom. Možda bi, po zakonu evolucije, ova stvorenja, da su imala dovoljno vremena, iznedrila neku novu vrstu inteligentnih bića koja bi danas uveliko osvajala druge planete.

Možda bi ta stvorenja bila mudrija od čoveka.

Međutim u jednom geološkom periodu dinosaurusi su iznenada nestali. Svi njihovi tragovi gube se u tercijaru, pre 65 miliona godina. Nešto se strašno dogodilo na zemlji jer nisu izumrli samo dinosaurusi. Računa se da je u jednom kratkom vremenskom periodu sa lica zemlje nestalo oko 80 procenata sveg živog sveta.  [Zašto su izumrli dinosaurusi >]

Katastrofa dinosaurusa dala je međutim šansu drugim oblicima života. Da nisu izumrli dinosaurusi možda bi izumrli sisari.

[jun2001]

vrh