Mala astronomija - HOME
ma@astronomija.co.yu
 

 

 


mala astronomija

Piši nam na adresu:
ma@astronomija.co.yu
 

Sadržaj MA

 

Sadržaj AM

 

 

 

 

 

 

 

Uticaj atmosfere
Krateri najčešće nastaju kada neko telo, uglavnom neka kamenica,  ogromnom brzinom padne na planetu pa izrije njenu površinu. Kada planeta ima gustu atmosferu onda  to nebesko kamenje često sagori u vazduhu pre nego što stigne do tla. Sem toga tamo gde ima vazduha ima i vetrova, a ako još ima i vode onda vetrovi i voda vremenom izravnaju ožiljke od udara.
Kad planeta ima atmosferu onda se ona preko dana zagreje pa i noći nisu toliko hladne.
Sučevi zraci se rasipaju u atmosferi pa otuda noć na planeti sa atmosferom ne nastupa naglo. Na planeti bez atmosfere nema sumraka i tamna noć nastupa čim Sunca zađe.

 

 

PUTOVANJE U SREDIŠTE SVEMIRA
Prvo ćemo da posetimo:

MERKUR

Merkur
Veći snimak 97 Kb

Oko Sunca kruže mnoga tela, a najbliže mu je sićušna planeta Merkur. Od Sunca do Merkura nam treba tri minuta i dvadesetak sekundi ako idemo brzinom svetlosti. Za to vreme prevalićemo put od oko 58 miliona kilometara jer je Merkur otprilike toliko daleko od Sunca. Pošto se kreće po eliptičnoj orbiti on je, naravno, nekad bliže, a nekad dalje od Suca (pogledaj u našem rečniku reč orbita).

Za pojam nas Zemljana Merkur ima čudno kretanje. Oko Sunca se okrene jednom za 88 dana (naših zemaljskih), pa znači jedna Merkurova godina traje 88 naših dana. Ali oko svoje ose Mekur se sporo okreće i na njemu od jednog do drugog izlaska Sunca prođe 176 naših dana što znači da na Merkuru dan traje duže od godine!

Astronomski simbol Merkura.
 
pitalica:

Oko svoje ose Merkur se okrene za oko 59 naših, zemaljskih dana, a ipak jedan dan na Merkuru traje 176 zemaljskih dana. Kako je to moguće?

Struktura Merkura: jezgro je od gvožđa i nikla (1800 km), a plašt (600 km) i kora su od silikatnih stema.

 

Orbite tri Suncu najbliže
planete. Iz praktičnih razloga orbite se crtaju kao kružnice.

Merkur je druga najmanja planeta od svih koje kruže oko Sunca. Od njega je manji samo Pluton. Prečnik Merkura je 4879 km (prečnik planeta na kojoj ti živiš je 12756 km). Pošto je tako blizu Sunca danju je na Merkuru vrelo, čak 430 °C. Noći su međutim hladne i temperatura se spušta do -180°C.

mali astronomski
naš-engleski rečnik

Jelena Petrović
pekicayu@yahoo.com

putovanje journey
zavisi depend
neverovatno incredible
leti fly
sresti meet
vratiti se return
istraživanja research
vanzemaljci aliens
Merkur Mercury
sićušno tiny
orbita orbit
eliptična orbita elliptical orbit
gusto dense
teško heavy

Merkur praktično nema atmosferu jer je njegova gravitacija suviše slaba da zadrži čestice vazduha. Postoje vrlo retke čestice gasova, ali takva 'atmosfera' je 1000 milijardi puta ređa od atmosfere koju ima naša planeta. To je jedan razlog što je površina Merkura izrovana silnim kraterima (vidi okvir sa strane, levo).

Za svoju veličinu Merkur je vrlo gusta planeta, tj. građen je od čvrstog i teškog materijala i ima veliku masu spram svoje zapremina. To je otuda što Merkur ima veliko jezgro građeno od gvožđa. Osamdeset procenata ukupne mase Merkura odlazi na njegovo jezgro.

Zemlja (iza) i Merkur (ispred) na našol slici pokazuju odnos veličina dve planete. Spram Zemlje Merkur je prilično mala planeta.

 
 
Zamisli da je Sunce veliko kao pomorandža. Tada bi Merkur bio još manji od tačkice  na kraju ove rečenice a nalazio bi se daleko 3 metra od te pomorandže.
 
 Podaci o Merkuru  
Prosečna daljina od Sunca 57,93 miliona km
Prečnik 4 879 km
Period rotacije 58,65 zemaljskih dana
Orbitalna brzina 47,89 km/s
Površinska temperatura od -180°C do + 430°C
Masa (Zemlja=1) 0,06
Prsečna gustina (voda=1) 5,43
Površinska gravitcija (Zemlja=1) 0,38
Broj satelita 0
VAGA:

Zbog slabije gravitacije nego na Zemlji na Merkuru je sve lakše. Ako imaš 35 kilograma ovde na Zemlji, na Merkuru bi imala/imao samo 13,2 kilograma.

Ako te interesuje koliko si težak/teška na nekoj drugoj planeti pritisni ovde.

 

hoću da saznam više
Više o Merkuru ovde i ovde i ovde
Više o bažanstvima Merkuru i Hermesu ovde

Piši nam na adresu: ma@astronomija.co.yu
 

(april 2003.)

Sadržaj Male astronomije

vrh strane