En Català
Català
In English
English
En Español
Español
En Français
Français
Po Polsku
Polski
Em Português
Português
Türkçe
Türkçe

An Atlas of The Universe

Translated by
Danica Lukač
Astronomski magazin

Ova web stranica kreirana je da bi svako od nas stekao predstavu o tome kako naš svemir zaista izgleda. Ovde ćete pronaći devet glavnih mapa, gde je svaka sledeća otprilike deset puta uveličana u odnosu na  prethodnu.  Prva mapa prikazuje najbliže zvezde a ostale se mape polako proširuju ka spolja sve dok ne dostignu razmeru celokupnog vidljivog svemira.

The Nearest Stars 12,5 svetlosnih godina od Sunca
Najbliže zvezde
Zvezda najbliža Suncu nalazi se samo 7000 puta dalje od ivice našeg sunčevog sistema. Ova mapa prikazuje sve zvezdane sisteme koji leže unutar opsega od 12.5 svetlosnih godina od nas.
To the Solar Neighborhood
The Solar Neighbourhood 250 svetlosnih godina od Sunca
Sunčevo susedstvo
Velika proporcija zvezda vidljivih golim okom leži unutar 250 svetlosnih godina. Ova mapa prikazuje taj mali delić naše galaksije koji okružuje naše Sunce.
To the Orion Arm
The Orion Arm 5000 svetlosnih godina od Sunca
Orionov krak
Lokalni krak naše galaksije naziva se Orionov krak. On je ovde oslikan prikazom miliona rasutih zvezda sa oblacima međuzvezdanog gasa.
To the Milky Way Galaxy
The Milky Way Galaxy 50 000 Light Years from the Sun
Galaksija Mlečni put
Naša galaksija predstavlja slobodan spiralni disk sačinjen od 200 milijardi zvezda koje rotiraju oko zbijenog centra. Ovo je dijagram koji prikazuje glavne odlike naše Galaksije.
To the Satellite Galaxies
The Satellite Galaxies 500 000 Light Years from the Sun
Galaksije pratioci
Mlečni put je okružen sa nekoliko malih galaksija koje se polako okreću oko njega sa periodom od milijardu godina. Mapa pokazuje najbliže satelite naše galaksije.
To the Local Group
The Local Group 5 Million Light Years from the Sun
Lokalna Grupa
Mlečni put je gravitaciono vezan za dve velike spiralne galaksije kao i za desetine patuljastih galaksija. Ova lokalna grupa galaksija predstavljena je na ovom mestu.
To the Local Supercluster
The Virgo Supercluster 100 Million Light Years from the Sun
Superjato Devica
Lokalna grupa galaksija je samo jedna od mnogih grupisanih oko masivnog jata u Devici. Zajedno, svaka od ovih grupa i jata formiraju  celinu poznatu kao Superjato u Devici prikazano ovde.
To the Neighboring Superclusters
The Neighbouring Superclusters 1 Billion Light Years from the Sun
Susedna superjata
Raspodela galaksija u svemiru daleko je od  pravilne. One teže da se grupišu u ogromne formacije superjata. Ova mapa prikazuje mnoga superjata unutar oblasti od 1 milijarde svetlosnih godina.
To the Known Universe
The Visible Universe 14 Billion Light Years from the Sun
Vidljivi univerzum
Iako je naše znanje o strukturi svemira u velikim razmerama nepotpuno, mnoge odlike na malim i velikim razmerama vidljive su do samih granica vidljivog svemira. Čitav svemir prilično je jednoličan, kao što nam pokazuje ova mapa.

Ovu web stranicu kreirao je Richard Powell. Poslednje ažuriranje: 30 Jul 2006
 
 

Glossary Glossary
Ovo je pojmovnik koji bi trebao da objasni većinu neobjašnjenih pojmova korišćenih na ovoj web stranici.
Links Useful Links
Ovo je moj pokušaj da sastavim listu drugih web stranica koje sadrže mape i druge korisne podatke o različitim aspektima svemira.
Negative Images Negative Images
Ovde možete naći negative određenih mapa sa ove web stranice, koje prikazuju tamne objekte naspram bele pozadine, što može biti zgodnije za štampanje.
Copyright Copyright
Ovo je formalna izjava o autorskim pravima koja se tiče teksta, mapa i slika korišćenih na ovoj web stranici za svakoga ko želi da kopira ili koristi delove ovog web sajta.
"Izbor je ili svemir ili ništa." - H.G. Wells