PETNICA -  Prijave za 2009.

Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Vesti
 

Sadržaj AM

 
Petnica
ISP - Prijave za 2009.
 

Vaši komentari

Sredinom oktobra IS Petnica je na oko 500 adresa srednjih škola poslala svoje prijavne upitnike i objašnjenja kako ih popuniti.

Prijavljivanje se vrši slanjem preporučenom poštom popunjenog upitnika i overene prateće dokumentacije u naznačenom roku na adresu Stanice.

Kompletna prijavna dokumentacija se može preuzeti na linku: http://www.psc.ac.yu/prijavljivanje/

Uredno popunjene i overene prijave sa pratećim dokumentima moraju stići u Stanicu do kraja novembra.

Prijave slati na adresu:
Istraživačka stanica Petnica
- SEMINARI 2009-
p.fah 6
14104 Valjevo

Srbija

 

(05.11.2008.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:        

vrh

 

 

AM Index
 
priključite se
 

P R O D A V N I C A
teleskopa i mikrsoskopa

 
   

Vodic kroz Petnicu

IS PETNICA - srednji nivo

Jesenji seminar iz Astronomije, Petnica 2008.