Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Sunce
 

Sadržaj AM
 

 
NSPoint

 
fenomeni
Gravitacija vs astrologija
 
Dipl. ing.
Drago I. Dragović

dragovic@net.yu
 

6/16/2006.

Potaknut brojnim člancima za i protiv astrologije i pričama o "snažnim silama" kojim planete deluju na sve nas na Zemlji, evo jednog najprostijeg demanta kojeg sam se setio, a mogu da ga shvate čak i najveći laici za nauku. E sad, da li će ga svi prihvatiti kao meritorno, to je drugo pitanje. Dakle:

Po svima poznatom Njutnovom zakonu gravitacije, sila gravitacije Fg iznosi:

,

gde je G gravitaciona konstanta (G = 6,668 x 10–8 dina cm3 g–2), m1 masa jednog objekta, m2 masa drugog objekta, a R rastojanje između njih. Znamo da svaka masa, bez obzira na svoju veličinu, utiče na sve druge mase svojom gravitacijom.
Pogledajmo jedan prost primer.

Kolika je bila gravitaciona sila Jupitera koja je uticala na tebe u trenutku rođenja, u odnosu na gravitacionu silu obližnjeg automata za koka – kolu iz koga se babica osvežavala?

 

= 2 x 10–1 dina

 

= 5,9 x 10–2 dina

Jasno se i lako da videti da je automat za koka – kolu uticao svojom silom gravitacije oko 3 puta snažnije od adekvatne sile Jupitera, daleko najmasivnije planete solarnog sistema.

Sem gravitacije, ostale tri sile poznate u našem kosmosu su mnogo manjih dometa i nema šansi da mogu ikako delovati na išta na navedenoj udaljenosti.

Priča o postojanju nekih tajanstvenih sila za koje nauka još ne zna, a koje mogu tako značajno uticati na život i sudbine svih nas jednako je hipotetična kao i tvrditi da možda negde ipak postoji još jedan kontinent na Zemlji samo nauka nije u stanju još da ga otkrije. Smešno!!!

(16.06.2006.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:

vrh

 

 

AM SCG

 

Astronomija <-> Astrologija

MUDROST HOROSKOPA - povodom tog članka

MUDROST HOROSKOPA - povodom tog članka

NELOGIČNOST HOROSKOPA