Astronomski magazin - H O M E
am@astronomija.co.yu

Slika meseca: jun 2005.

 

Sunce Veća slika 75 Kb
 

Snimak pokazuje neobičnu aktivnost Sunca za period nakon Sunčevog maksimuma. Ta aktivnost je bila praćena velikim erupcijama koronarne mase, toliko moćnim da se na Zemlji javljala aurora koja se videla daleko južnije no obično.

Fotografiju je načinio Dave Kodama iz SAD pomoću teleskopa sa H alfa filterom. Slika je kreirana kombinovanjem snimka sa ekspozicijom od 1/1000 sec (za detalje diska), i snimka od 1/500 sec (za prominence). Obe fotografije su snimljene na film  Kodak Elite II 100 slajd fotoaparatom Nikon 5005.

Pošto se pomoću H alfa filtera dobija čisto crveno svetlo koje se teško vidi na monitoru, Kodama je crveni kanal fotografije kopirao na zeleni te ih oba pomešao i tako dobio sliku lažnih bolja koje se lakše vide. Čitav postupak obavljen je u programu Photo Shop. Horizontalna štrafta potiče od skenera.

AM objavljuje ovu fotografiju na osnovu ljubazne dozvole autora. Fotografije Dejva Kodame možete videti ovde http://www.eanet.com/kodama/astro/

 

Milan Gucić
gucic@email.com

Posetite u AM:
Sunce
slika meseca
1999 decembar 
2000 januar  februar  mart  april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar
2001 januar  februar  mart  april maj ......................................... ..... novembar decembar
2002 januar  februar  mart  april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar
2003 januar  februar  mart  april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar
2004 januar  februar  mart  april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar
2005 januar  februar mart   april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar
<< HOME

vrh strane