Slika meseca: januar  2003.

 

 

Smrtonosni ples galaksija (Veća slika 9 Kb)

Nedavni snimci sa Hubble Space Telescop-a pokazuju na fotografiji nekoliko galaksija koje su krenule su  u sporu smrt. U pitanju je igra čiji je sigurni ishod raspad galaksija kroz nekoliko milijardi godina.

Naime, galaksije su toliko blizu jedna druge da njihove sile toliko snažno utiču jedne na druge, da su zvezde počele da menjaju osnovni oblik, a ubrzo će biti rasparčane. Ime ove grupe galaksija je Seyfert's Sextet, ali samo četiri od njih su upale u igru smrti. Mala spiralna galaksija u centru fotografije se nalazi u dalekoj pozadini skoro pet puta dalje nego ostale.

Milan Gucić
gucic@email.com


Posetite u AM:
Galaksije
Evolucija galaksija
Tipovi galaksija
Lokalno galaktičko jato
Mlečni put

slika meseca
1999 decembar 
2000 januar  februar  mart  april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar
2001 januar  februar  mart  april maj ......................................... ..... novembar decembar
2002 januar  februar  mart  april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar
2003 januar  februar  mart  april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar
2004 januar  februar  mart  april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar
2005 januar  februar mart   april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar
<< HOME

vrh strane