Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Teorije
 

Sadržaj AM
 

 
NSPoint

 
doba
Koliku najmanju Sunčevu pegu možemo da vidimo
 
Dipl. ing. Drago I. Dragović
dragovic@net.yu

22.12.2006

Ista metodologija kao i kod računa o veličini kratera na Mesecu može da se primeni i za druge svrhe. Recimo, kolike su najmanje Sunčeve pege koje možemo da posmatramo u zavisnosti od veličine teleskopa?

Jednačine (1) i (2) su potpuno iste, s tim što je r u jednačini (2) jednako prosečnoj udaljenosti od Sunca, r = 149.597.890 km.

Kada se opet kombinuju prve dve jednačine, dobija se:

   (3)

Koristeći ovu relaciju (3) i primenjujući je na teleskope, dobija se sledeća tabela:

 

Prečnik objektiva

Najmanja oučljiva pega

Inči

Kilometri

Ljudsko oko (0,1 inč)

33.056

4

826

6

551

8

413

10

330

20

165

100

33

200

16

 

(23.12.2006.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:

vrh

 

 

AM SCG

 

Sunce - detaljno o Suncu

Pega 484 - odličan snimak pege

Dva snimka Sunčanih pega (oktobar 2003.)

Ponovo pege (17.11.2003.)

Pega 652 na Suncu (25.07.2004.)

Gigantska pjega na Suncu (16.01.2005.)

DIVOVSKA PJEGA NA SUNCU VIDLJIVA I GOLIM OKOM 20.11.2005.

SUNČEVE PEGE NAJAVLJUJU NOVI MAGNETNI CIKLUS (29.08.2006.)