am@astronomija.co.yu

 

 

Planete

Sunčev sistem

 

 

 

Sadržaj AM

 

 

Nikola Paunović 
paun14@hotmail.com

JUPITER  

Sadržaj  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |>

3. JUPITEROVI SATELITI 

Otkriće Jupiterovih meseca spada u red velikih astronomskih otkrića. Koliko je danas poznato, njih je prvi golim okom posmatrao još 364. godine pre Hrista kineski astronom Gan De, premda se veruje da je on video samo Ganimeda, koji je najveći i najsjajniji Jupiterov satelit.

Zvanično, danas se usvaja da je četri najveća pratioca Jupitera otkrio teleskopom slavni astronom Galileo Galilej 7. januara 1610. godine. Priča se da ih je samo nekoliko nedelja pre njega posmatrao jedan drugi astronom, Simon Marijus. Otkriće je bilo epohalno jer je pomoglo učvršćenju Kopernikove teorije da Zemlja nije središte svakog kretanja, tj. da oko drugih planeta isto tako mogu obilaziti meseci. Takođe, otkriće je potvrdilo Keplerove zakone, a u istom stoleću ovi pratioci će pomoći danskom astronomu Olafu Remeru da 1675. odredi brzinu svetlosti i dokaže njenu konačnost. Ovi sateliti će, isto tako, biti korišćeni i za tačno određivanje zemljopisne dužine bilo kog mesta na Zemlji, a početkom XX veka njihove putanje će ukazati na značaj rezonantnih fenomena u nebeskoj mehanici. Takođe, u XX veku će analiza Jupiterovih pratilaca pomoći razumevanju nastanka Sunčevog sistema.

Naziv Rastojanje od Jupitera (km) Period rotacije oko planete (dana) Prečnik
(
km)
Masa (masa Zemljinog meseca) Gustina
(
g/cm
3)
Metis         128 000       0,29        40         
Adastea       129 000       0,30        20         
Amaltea       181 000       0,50       200        
Teba          222 000       0,67        90         
Io            422 000       1,77      3630          1,22      3.6
Evropa        671 000       3,55      3140          0.65      3,0
Ganimed     1 070 000       7,16      5260          2,02      1,9
Kalisto     1 880 000      16,7       4800          1,47      1,9
Leda       11 100 000     239           15         
Himalia    11 500 000     251          180        
Lisitea    11 700 000     259           40         
Elara      11 700 000     260           80         
Ananke     21 200 000     631           30         
Karme      22 600 000     692           40         
Pasife     23 500 000     735           70         
Sinope     23 700 000     758           40 

Jupiter poseduje najmanje 16 prirodnih satelita*. Na mnogo načina, ceo sistem Jupitera podseća na minijaturan solarni sistem. Njegova četri najveća satelita, poznati kao Galilejevi meseci, su dosta slični Zemljinom Mesecu. Krećući se od Jupitera, njihova imena su Io, Evropa, Ganimed i Kalisto. Nazive ovim satelitima, tj. saputnicima, preuzete iz helenske mitologije, daće Kepler i Marijus, a zajednički naziv će im biti Galilejevi sateliti. Za bolje upoznavanje ovih nebeskih tela biće potrebno sačekati tek drugu polovinu dvadesetog veka i početak tzv. kosmičkog doba. Tek prolazak vasionskih letilica kroz Jupiterov sistem će nam otkriti svu njihovu veličanstvenost i raznovrsnost.

Kako su pronađeni prvi Jupiterovi sateliti
Sedmog januara 1610. godine u ranim večernjim satima Galileo Galilej posmatrajući Jupiter nalazi u njegovoj blizini tri zvezdice: dve istočno i jednu zapadno od planete. Sledeće večeri je primetio da se Jupiter pomerio i da se sve tri zvezdice nalaze zapadno od planete. Devetog januara je bilo oblačno i Galilej je ponovo posmatrao Jupiter 10. januara. Dve sitne zvezde su sada stajale istočno od Jupitera. Jedanaestog januara Galilej je shvatio da su zvezdice zapravo tri Jupiterova satelita. Trinaestog januara Galilej je otkrio i četvrti satelit Jupitera.

Oni se obrću po pripližno kružnim putanjama oko planete. Kada je kosmički brod Vojadžer 1 prošao blizu Galilejevih meseca 1979. godine, poslao je zapanjujuće detaljne fotografije nazad na Zemlju, što je omogućilo naučnicima da razlikuju glatku detaljnu površinu na svakom satelitu i da prošire svoje znanje o ovim malim, udaljenim svetovima.

U okviru orbite Ija leže četri mala satelita. Najveći od njih je Amaltea (koja ima oblik krompira), dužine 300 km i nepravilnog oblika. Otkrio ju je E. E. Bernard 1892. godine. Kruži na distanci od 181 000 km od centra Jupitera, što je oko 110 000 km iznad samih vrhova oblaka. Njena rotacija, kao i kod većine Jupiterovih satelita, je sinhronisana sa njenim orbitalnim kretanjem zbog jakog uticaja privlačnih sila (tačnije plimskok uticaja). Amaltea načini jedan period rotacije svakih 11,7 časova.

Iza Galilejevih meseca leži još osam malih satelita, gde su svi otkriveni u dvadesetom veku, pre misije Vojadžera. Razvrstali smo ih u dve grupe od po četri satelita. Sateliti u unutrašnjoj grupi kreću se u ekscentričnoj, nagnutoj orbiti, na 11 miliona kilometara udaljenosti od planete. Četri spoljašnja meseca leže na razdaljini od oko 22 miliona kilometara od Jupitera. Njihove orbite su takođe ekscentrične s tim što se oni kreću suprotnim pravcem i odnosu na ostale Jupiterove satelite (kao i njegove rotacije). Veoma je verovatno da svaka grupa predstavlja samostalno telo koje je zarobljeno jakim gravitacionim poljem Jupitera dosta dugo posle formiranja Jupitera i njegovih originalnih većih satelita. Mase, pa prema tome i gustine ovih malih svetova i dalje su nepoznate. Međutim, (za razliku od sastava Galilejevih satelita) same njihove pojave i dimenzije više ukazuju na sastav asteroida.

* Prema podacima do maja 2003. ima ih 60. Prim. AM

 Sadržaj  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |>

(maj 2003.)

vrh