Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs

 

 

Istorija
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

Kratka hronologija astronomije Draško Dragović dragovic@net.yu

Sadržaj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >

Drevna astronomija
Od početka istorije do propasti rimskog carstva, oko V veka

• Oko 4000 (?) p.n.e.
– Najstarija zabeležena astronomska osmatranja (Egipat i centralna Amerika)

• Oko 3000 p.n.e.
– Prvi pisani radovi iz oblasti astronomije (Egipat, Kina, Mesopotamija i centralna Amerika).

• 2697 p.n.e.
– Prvi sačuvani trag pomračenja Sunca (Kina). Više

• Oko 2000 p.n.e.
– Prvi lunisolarni kalendari u Egiptu i Mesopotamiji.
– Svetilište u Stonehengeu (Engleska).
– Prva nacrtana sazvežđa od astronoma.

• 1375 p.n.e.
– 3. maj – Najstariji pisani dokaz o pomračenju Sunca. Na glinenoj pločici otkrivenoj u drevnom gradu Ugarit (Sirija) nalazi se ovaj datum ali ga neki autori čitaju i kao 5. mart 1223 p.n.e.

• Oko 800 p.n.e.
– Kineski i Korejanski dvorski astronomi posmatraju Sunčeve pege, pišu knjige o tome i prave astrološke tablice.

• 470 p.n.e.
– Demokrit veruje da je Mlečni put sačinjen od velikog broja zvezda.

• VI vek p.n.e.
– Pitagora i Tales iz Mileta spekulišu da je Zemlja okrugla.

• Oko 330 p.n.e.
– Aristotelovo delo "De caelo" ("O nebeu"). Verovao je da je Zemlja centar svemira.

• Oko 280 p.n.e.
Aristarh sa Samosa sugeriše da se Zemlja okreće oko Sunca
(helocentrični koncept vasione). Daje prvu procenu udaljenosti Zemlje od Sunca.

• Oko 240 p.n.e.
Eratosten iz Kirene (danas Shahhat u Libiji) zadivljujuće tačno izmerio obim Zemlje koristeći astronomske razlike u geografskoj širini susednih gradova Syene (danas Asuan) i Aleksandrije.

• Oko 129 p.n.e.
Hiparh otkriva precesiju ravnodnevice i pravi prvi zvezdani katalog. Imao je oko 950 najsjajnijih zvezda.

• Oko 100. p.n.e
– Kinezi razvili precizan 135–godišnji ciklus pomračenja Meseca.

• 45 p.n.e.
– Po savetima egipatskog astronoma Sosigena, u Rimsko carstvo uveden je Julijanski kalendar (čisti solarni).

• Oko 140 n.e.
– Ptolomej iz Aleksandrije obelodanio geocentričnu teoriju vasione u svom delu u 13 knjiga "Hē mathēmatikē syntaxis" ("Matematička zbirka"), šire poznatom po svom arapskom prevodu nazivanom "Almagest".

• 185.
– Kineski astronomi posmatraji eksploziju supernove.

Sadržaj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |>


 

(novembar 2004.)

vrh