Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs

 

 

Istorija
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

Kratka hronologija astronomije Draško Dragović dragovic@net.yu

Sadržaj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >

Astronomija Renesanse
Od Kopernikove revolucije do sredine XVII veka

• 1428.
– U Samarkandu je mongolski princ Ulugh–beg, unuk osvajača Temerlana, sagradio veliku opservatoriju na 3 sprata. Napravio je zvezdanu mapu sa 3.000 zvezda i tablice planeta koje su bile najbolje u svetu tog vremena.

• 1543.
– Poljski astronom Kopernik objavljuje delo "De Revolutionibus Orbium Coelestium", u kome pobija geocentričnu teoriju koju je u I veku uveo Ptolomej i daje matematičku potvrdu heliocentrične teorije vasione.

• 1500.
– Wan Hu je prva osoba za koju je zabeleženo da je lansiran raketom. I letilica i on su nestali u dimu.

• 1550.
– Leonard Digges pravi prvi refraktni teleskop.

• 1572.
– Tycho Brahe otkriva supernovu u sazvežđu Kasiopeje (danas su ostatci te supernove poznati kao Cassiopeiae A).

• 1573.
– Nemački astronom Simon Marius imenovao 4 velika Jupiterova meseca.

• 1576.
– Tycho Brahe osnovao opservatoriju na ostrvu Hven, nazvanu Uranienborg – Nebeska tvrđava, gde će sledećih 20 godina astronom da obavlja svoja osmatranja.
– Thomas Digges otkriva da su zvezde raspoređene svuda po beskrajnom prostoru.

• 1582. (15. oktobar)
– Papa Grgur XIII uveo Gregorijanski kalendar, ispravljajući već 600 godina nagomilavane nedostatke kalendara Julija Cezara.

• 1595.
– David Fabricius otkriva promenljivu zvezdu dugačkog perioda u sazvežđu Cetus, Omicron Ceti, nazvanu Mira (divna, neobična) Ceti.

• 1600 (17. februar)
– Posle osmogodišnjeg tamničenja zbog bogohuljenja, nemoralnog ponašanja i jeresi, na šta ga je osudila zvanična crkva, italijanski filozof i pesnik Đordano Bruno je u Campo dei Fiori osuđen na spaljivanje na lomači. To je bila kazna za njegovo učenje o poreklu i strukturi vasione.

• 1603.
– Nemački astronom Johann Bayer objavljuje prvi prošireni zvezdani atlas u zapadnom svetu, "Uranometria". U njemu je bilo preko 1.300 zvezda i u svojim sazvežđima su dobijala ispred imena po jedno grčko slovo (npr. Algol je β Perseja).

• 1604.
Kepler otkriva supernovu u sazvežđu Ophiuchus. To je poslednja supernova uočena u našoj galaksiji.

• 1608.
– Holandski optičar i brusač Hans Lippershey napravio je prvi teleskop. Korišćen je u vojne svrhe, za uočavanje brodova na daljinu.

• 1609.
Galileo prvi iskoristio refraktni teleskop u astronomske svrhe (otkrio 4 Jupiterova satelita, Mesečeve kratere i Mlečni put).
– Objavljena prva dva Keplerova zakona.
– Thomas Harriot objavio prvu lunarnu mapu dobijenu upotrebom teleskopa.

• 1910.
– Johannes Kepler je prvi čovek koji je shvatio da je tama noćnog neba u direktnom sukobu sa idejom o beskonačnom svemiru ispunjenom zvezdama. Zaključio je da je svemir konačan, a da tama između zvezda predstavlja kraj svemira.

• 1611.
– Galileo Galilei, Christofer Scheiner i Johann Fabricius posmatraju Sunčeve pege.

• 1612.
– Francuz Nicholas-Claude Fabri de Peiresc otkriva Veliku Orionovu maglinu (M42). godine 1618. nezavisno ju je otkrio i češki astronom Rennus Cysatus.

• 1913.
– Galilej gledao i skicirao Neptuna.

• 1619.
– U knjizi "Harmonice Mundi" ("Harmonija sveta") Johannes Kepler objavljuje Treći zakon kretanja planeta.
– Johannes Kepler uočava da solarni vetar određuje pravac repa kometa.

• 1631.
– Keler predviđa tranzit Merkura preko Sunca koji će posmatrati francuski filozof i naučnik Pierre Gassendi.

• 1632.
– Galilej objavio svoj "Dijalog dva glavna svetska sistema" – rasprava o Ptolomejevoj i Kopernikovoj hipotezi koja se zasniva na fizici plime (originalnu verziju – "Dijalog o plimi" –zabranili su cenzori Rimske katoličke crkve).

• 1633.
– Pod pritiskom svete Inkvizicije, Galileo napušta svoje teorije.

• 1639.
– Siromašni student sa Kembridža Jeremiah Horrocks posmatra tranzit Venere. Proračune pravi u skladu sa Keplerovim zakonima kretanja i otkriva da se tranziti javljaju u parovima, razdvojeni po 8 godina. Sledeći par će biti 2004. i 2012. godine.

• 1647.
– Johannes Hevelius, astronom iz Gdanjska, objavljuje mapu Meseca u knjizi "Selenographia". Godine 1641. je počeo da pravi opservatoriju u svojoj kući i da posmatra Sunčeve pege i pravi katalog zvezda.

• 1656.
Christiaan Huygens otkriva prirodu Saturnovog prstena i Titana – najveći Saturnov satelit.
– Osniva se opservatorija u Kopenhagenu.

• 1659.
– Christiaan Huygens posmatra šare na Marsu.

• 1664.
– Robert Hooke otkriva Veliku crvenu pegu na Jupiteru.

• 1666.
– Francuski astronom Giovanni Cassini otkriva polarne kape na Marsu.

• 1668.
– Sir Isaac Newton napravio prvi reflektujući teleskop (tzv. "njutnovski"). Koristio je ogledalo od 1,3 in (3,3 cm) i taj teleskop je uveličavao objekte 40 puta. Isti tip teleskopa je (samo) projektovao škotski matematičar James Gregory 1963. godine.

• 1669.
– Geminiano Montanari otkriva promenljivu prirodu zvezde Algol ili Bete Persei. Zapravo, tu se nalazi najmanje 4 zvezde koje rotiraju jedna oko druge.

• 1671.
– Otvara se Pariska opservatorija.
– Tim francuskih naučnika po prvi put relativno uspešno meri udaljenost Marsa od Zemlje.

• 1675.
– Po naredbi kralja Čarlsa II osniva se Kraljevska grinička opservatorija. Astronom John Flamsteed je prvi njen upravnik.
– Dok se nalazio u Parizu, Danac Olaus Roemer meri brzinu svetlosti.
– Francuski astronom Giovanni Cassini otkriva glavnu pukotinu u Saturnovom prstenu.

• 1683.
– Francuski astronom Giovanni Cassini posmatra i prvi proučava zodijačku svetlost. Izaziva je refleksija sunčevih zrakova od međuplanetarne prašine koja leži između Marsa i Jupitera.

Sadržaj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |>


 

(novembar 2004.)

vrh