Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs

 

 

Istorija
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

Kratka hronologija astronomije Draško Dragović dragovic@net.yu

Sadržaj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >

Srednjovekovna astronomija
Od V veka do XV veka

• 635.
– Kineski astronomi otkrivaju da je rep kometa uvek okrenut od Sunca.

• IX – XI vek
– Snažan razvoj arapske i persijske astronomije (zvezdane karte i katalozi, kretanja planeta i Meseca, bolja procena veličine Zemlje i poboljšanja kalendara).

• 813.
– Kalif al–Ma`mun utemeljuje u Bagdadu školu astronomije. Velika Ptolomejeva zbirka "Hē mathēmatikē syntaxis" prevodi se na arapski jezik kao al–Majisti ("Veliko delo"), kasnije od latinskih skolastičara nazvan "Almagest".

• 900.
– Kinezi i Arapi posmatraju veliki meteorski pljusak. Izgledalo je kao da dolaze iz sazvežđa Lava, pa se danas nazivaju Leonide.

• 903.
– Persijski astronom 'Abd al–Rahman al–Sufi crta svoj katalog zvezda. Opisao je prvu spiralnu galaksiju u sazvežđu Andromeda. Do polovine XVIII veka znalo se za samo 3 galaksije.

• 968.
– Posmatrajući pomračenje Sunca, vizantijski istoričar Leo Diaconus po prvi put uočio sunčevu koronu i u svom spisu "Annales Sangallenses" dao nejasnu interpretaciju njene prirode.

• 1128.
– 8. decembar – Kaluđer John od Worcestera u svojoj "Hronici" prvi put nacrtao sunčeve pege.

• 1178.
– Grupa engleskih monaha posmatrala udarac meteorita u Mesec. O tome su pisali u "Chronicle of Gervaise of Canterbury".

• 1054.
– Kineski i korejski astronomi posmatraju supernovu u sazvežđu Bika (ostatci te eksplozije vide se danas kao maglina u sazvežđu Raka (M1). Bila je 20 puta sjajnija od bilo koje druge zvezde na nebu, a vidljiva je bila i danju. U Evropi nema tragova tome događaju ali izgleda da su pojavu posmatrali i indijanci plemena Mimbres iz Novog Meksika.

• 1066.
– Prvi put posmatrana velika kometa, danas poznata kao Halejeva.

• 1120.
– Počinje se sa gradnjom prve islamske opservatorije u Kairu.

• 1259.
– Poznati persijski astronom Nasir al–Din al–Tusi gradi svoju Maragha opsrevatoriju. Njegov patron je bio mongolski vladar Hulagu.

Sadržaj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |>


 

(novembar 2004.)

vrh