AM HOME

am@astronomija.co.yu

 

 Astronautika
 
KASINI HAJGENS
Kasini na cilju

Cassini - instrumenti letelice Huygens

Status misije na dan 02.10.2004.

Bliski susreti sa satelitima

Prolazak pored Titana #1

Prvi susret sa Titanom

Kanali na Titanu

Tamne mrlje....
 

 
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

 REZULTATI
Tamne mrlje ("spokes") na prstenovima

Srđan Penjivrag
srdjanp@ptt.yu

 

Kada su Vojadžeri prošli pored Saturna (novembra 1980. i avgusta 1981. godine) kamere su, na veliko iznenađenje naučnika, registrovale tamne mrlje na središnjem prstenu planete. Vreme okretanja Saturna oko svoje ose poklapalo se i sa vremenom rotacije ovih tamnih oblasti. Šta je dovelo do stvaranja ovakvih čudnih formacija i kakva je interakcija planete sa sistemom prstenova?

Film Vojadžera načinjen prilikom približavanja Saturnovom sistemu sastavljen od stotinu fotografija snimljenih u pravilnim vremenskim razmacima. Zbog veličine fajla ovde ćemo prikazati svega desetak frejmova ovog filma, ali i pored skraćene verzije tamne oblasti su jasno vidljive.

Po svemu sudeći tamne mrlje na prstenovima nastaju radijalnim pražnjenjem naelektrisanih čstica iz Saturnove magnetosfere u jonosferu planete. Posledica toga jeste optička vidljivost ove pojave.

Međutim, posle Vojadžera niko nije uspeo da registruje pojavu te su sve nade položene u Kasini i njegove moćne kamere, detektore i spektrometre.

Kasini orbiter mesecima pokušava da uoči efekat pražnjenja, ali bez uspeha. Kratki filmovi su poslednjih nekoliko nedelja snimani više puta sa različitog rastojanja i uvek pod drugim uglom, ali od ove egzotične pojave ni traga.

Aktivnost Sunca i bure naelektrisanih čestica koje stižu u Saturnov sistem reaguju sa magnetosferom i odgovorne su za optičke pojave na prstenovima. Zašto ih u ovom trenutku nema? Pogledi su upereni kako u Saturn tako i u Sunce. Istraživanje se nastavlja.

Diskusiju o ovoj i drugim temama u vezi astronomije vodite na Forumu AM:  http://astronomija.eclipsedminds.org/
 
KASINI-HAJGENS - Linkovi
Kasini na cilju
Cassini - instrumenti letelice Huygens
Status misije na dan 02.10.2004.
Bliski susreti sa satelitima
Prolazak pored Titana #1
Prvi susret sa Titanom
Kanali na Titanu
Tamne mrlje ("spokes") na prstenovima
Saturn    Saturnovi sateliti Novi sateliti Saturna
 

Zvanična prezentacija Kasini-Hajgens misije: http://saturn.jpl.nasa.gov/ 

(novembar 2004.)

vrh