AM Home

am@astronomija.co.yu

Ivan Radetić
PLANETE SUNČEVOG
SISTEMA
(ZEMLJINOG TIPA)

Sadržaj

Uvod
Heliocentrični
sistem

Podaci o
Sunčevom sistemu

Hipoteza o
postanku Sunčevog sistema

Planete
Podela planeta
Merkur
Venera
Zemlja
Mars

Literatura

Sadržaj AM

VI BEOGRADSKA GIMNAZIJA


Ivan Radetić
skyman@drenik.net

MATURSKI RAD IZ FIZIKE:

PLANETE SUNČEVOG SISTEMA
(ZEMLJINOG TIPA)

MENTOR:
Vladimir Nikolić

Jun, 2000.


Sadržaj:
1.Uvod

1.1 Heliocentrični sistem
1.2 Podaci o Sunčevom sistemu
1.3 Hipoteze o postanku Sunčevog sistema

2. Planete

2.1 Podela planeta
2.2 Merkur
2.3 Venera
2.4 Zemlja
2.5 Mars

Literatura

  Heliocentrični sistem >>

vrh

(maj 2002.)