AM Home

am@astronomija.co.yu

 

 
POSTANAK I RAZVOJ VASIONE

Razmišljanja....
• 
Prve hipoteze postanka Svemira
• Teorija Večnog stanja
• Otkriće crvenog pomaka i reliktnog zračenja kao preduslovi za stvaranje standardnog modela
• Priča o kosmičkom mikrotalasnom šumu
• Uvod u kratak pregled razvoja rane vasione
• Kratak pregled razvoja rane vasione
• Naše tri mogućnosti
• Literatura


Univerzum

Sadržaj AM

          
Aleksandra Rackov                                Postanak i razvoj vasione

 MATURSKI  RAD
IV BEOGRADSKA GIMNAZIJA

           

POSTANAK I RAZVOJ VASIONE

  
Aleksandra
Rackov
tila@ptt.yu

Beograd, jun 2001. godine

           

         

 SADRŽAJ                                                                                                                                         

 

vrh  Razmišljanja >>