AM Home

am@astronomija.co.yu

 

 
POSTANAK I RAZVOJ VASIONE

Razmišljanja....
• 
Prve hipoteze postanka Svemira
• Teorija Večnog stanja
• Otkriće crvenog pomaka i reliktnog zračenja kao preduslovi za stvaranje standardnog modela
• Priča o kosmičkom mikrotalasnom šumu
• Uvod u kratak pregled razvoja rane vasione
• Kratak pregled razvoja rane vasione
• Naše tri mogućnosti
• Literatura


Univerzum

 

Sadržaj AM

          
Aleksandra Rackov                                Postanak i razvoj vasione

Literatura

 

[1] Pol Dejvis: ”Poslednja tri minuta”, (Polaris, Beograd 2000.) 

[2] Hari Šipmen: Crne jame, kvazari i vasiona”, (Poučnik, Beograd 1980.)

[3] Stiven Vajnberg: ”Prva tri minuta - savremeno shvatanje o postanku Svemira”, (Zodijak, Beograd 1982.)

[4] Stiven Hoking: ”Kratka povest vremena”, (Otokar Keršovani, Opatija 1988.)

[5] Ričard Got, Isak Asimov, Džin Hopkins, Džordž O. Ejbel, Džon Gribin i grupa autora: ''Novo nebo nad nama - horizonti moderne astronomije'', (Svetlost, Kragujevac 1979.)

[6] Islam N. Džamal: ''Konačna sudbina Vasione'', (Vuk Karadžić, Beograd 1989.)

[7] Milan M. Ćirković: ''Uspon i pad teorije Večnog stanja'', (izašlo u časopisu ”Vasiona” XLV, pp.53-60, Beograd 1997.)

[8] Milan Dimitrijević i Aleksandar Tomić: »Udžbenik astronomije za četvrti razred gimnazije prirodno-matematičkog smera«, (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd  1998.)

[9] Mirjana Vukićević Karabin: »Udžbenik Astronomije za četvrti razred  srednjeg obrazovanja i vaspitanja prirodno-matematičkog smera«, (Naučna knjiga, Beograd 1990.) 

[10] Milan Raspopović, Darko Kapor i Mario Škrinjar: »Fizika za četvrti  razred gimnazije prirodno-matematičkog smera«, (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2000.)

[11] Larousse 1967 -opšta enciklopedija- (Vuk Karadžić, Beograd 1972.)

 

<< Naše tri mogućnosti  vrh