AM Home

am@astronomija.co.yu

MO

Katalog

Crtež svih
MO (87 Kb)

    1
    3
    8
  16
  17
  20
  27
  31
  33
  41
  42
  43
  45

  46
 
50
  51
  57

  74
  76
  77
  80
  82
100

103
104

Sadržaj AM

 

 

mesijeovi objekti
M103 – otvoreno jato u Cassiopeia
vizuelna mag. 7,0 vizuelni index 5 • uglovna veličina 6'

Siniša Lavrnja
vandergraaf@sympatico.ca

 

M103 (8 Kb)

M103 je jedno od nezapaženih jata u Mesierovom katalogu. Ima lepezast oblik kao i dva druga objekta u ovom sazvežđu M52 i NGC 663. U slučaju M103 obližnji NGC objekat predstavlja problem. NGC 663 ima takodje lepezast oblik i prikazuje se u tražiocu dok se M103 uopšte ne može videti u polju tražioca.

Mnogi prave grešku kada upere tražilac ka delu gde se M103 nalazi i zatim ugledaju NGC 663 koji je izgledom sličan M103, i zatim pomere teleskop i postave ovaj pogrešan objekat u vidno polje okulara.

M103 se ne može videti u polju tražioca. Nalazi se pored tri male zvezde koje se prikazuju u polju tražioca. Iako izgledom podseća na NGC 663, M103 se razlikuje u detaljima. M103 je mnogo kompaktniji i ivice lepeze su mnogo oštrije. Takođe M103 je manji od NGC 633.

Ovo je zadnji objekat u originalnom mesierovom katalogu i nalazi se na udaljenosti od 9.000 s.g. sa prečnikom od 15 s.g. i nekoliko stotina zvezda u jatu.

(april 2002.)


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride 2002 |

vrh