AM Home

am@astronomija.co.yu

MO

Katalog

Crtež svih
MO (87 Kb)

    1
    3
    8
  16
  17
  20
  27
  31
  33
  41
  42
  43
  45

  46
 
50
  51
  57

  74
  76
  77
  80
  82
100

103
104

Sadržaj AM

 

 

mesijeovi objekti
M74 – spiralna galaksija u Pisces
NGC 628 •  vizuelna mag. 9.4 visuelni index 6 • uglovna velicina 9'

Siniša Lavrnja
vandergraaf@sympatico.ca

 

M74 (28 Kb)

Iako je čak 21 mesierov objekat slabije vidljiv od M74, ovo je jedan veoma težak objekat za nalaženje, zbog slabe svetlosti sa površine ovog objekta kao i zbog sumraka kada se M74 vidi. Ovaj objekat u traziocu se prikazuje kao malo globularno jato. Najbolje se vidi u većem teleskopu sa slabijim okularom. Manji i slabiji teleskopi bi takođje trebali koristiti slabiji okular za ovaj skriveni i slabo vidljiv objekat. Daljina M74 je blizu 40 mil. s.g. dok je prečnik oko 100.000 s.g.

Ako ste obratili pažnju M74 ima najviši vizuelni indeks od 6, što je jače nego bilo koji objekat na listi. Za lakše nalaženje ovog objekta korisite zvezde Hamal i Sheratan iz sazvežđa Aries koje upiru ka Eta Piscium zvezdi. M74 se nalazi svega 1.5 stepena istično-severoistočno odatle.

Ako tražite ovaj objekat u aprilu, znači kasnije od optimalnog vremena, Eta Piscium će biti veoma nisko na horizontu i veoma blizu Suncu. Definitivno težak poduhvat ali ne i nemoguć.

(april 2002.)


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride 2002 |

vrh