AM Home

am@astronomija.co.yu

MO

Katalog

Crtež svih
MO (87 Kb)

    1
    3
    8
  16
  17
  20
  27
  31
  33
  41
  42
  43
  45

  46
 
50
  51
  57

  74
  76
  77
  80
  82
100

103
104

 

 

Sadržaj AM

 

 

mesijeovi objekti
M76 – The Little Dumbbell-planetarna maglina u Perseus
NGC 650 • vizuelna mag. 10,1 vizuelni index 3 • uglovna velicina 2' x 1'

Siniša Lavrnja
vandergraaf@sympatico.ca

 

M76 (17 Kb)

Ovaj objekat je najslabiji od svih Mesierovih objekata: 10,1 mag. ali njegov vizuelni indeks je 3. Ovo je mali ali veoma kompaktan objekat i nalazi se u relativno veoma tamnom delu neba sa samo par raštrkanih zvezda u pozadini. Veliki teleskopi sa jakim okularom će pokazati dobre detalje ovog objekta, dok će manji teleskopi prikazati ovaj objekat kao malo "svetlo".

Daljina M76 iznosi oko 3400 s.g.

(april 2002.)


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride 2002 |

vrh