AM HOME

am@astronomija.co.yu

 

 Astronautika
 
KASINI HAJGENS
Kasini na cilju

Cassini - instrumenti letelice Huygens

Status misije na dan 02.10.2004.

Bliski susreti sa satelitima

Prolazak pored Titana #1

Prvi susret sa Titanom

Kanali na Titanu

Tamne mrlje....

Diona

Titan - Otkrića se nastavljaju

Došlo doba da se rastajemo

Džinovska novogodišnja razglednica

Uspešno razdvajanje
Hajgens na pravom putu


 

 
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

Uspešno razdvajanje
Hajgens na pravom putu

Srđan Penjivrag
srdjanp@ptt.yu

 

Odvajanje lendera (25. decembra 2004.) prošlo je bez ikakvih problema. Svi sistemi rade kako se od njih i očekuje. Hajgens će biti, za kratko, naše oči i uši na džinovskom Saturnovom satelitu – Titanu.

Dvanaest časova nakon odvajanja Kasini je napravio sa širokougaonom kamerom 5x5 mozaik. Na jednoj od slika nalazi se i Hajgens. Ovi podaci dragoceni su naučnicima jer na osnovu njih tačno mogu da predvide putanju Hajgensa. Mala sonda nema motore za korigovanje putanje. Da je nešto krenulo kako ne treba misija bi u startu propala.

Dva dana posle odvajanja Kasini je opet bacio pogled na Hajgens. Ovoga puta sa uskougaonom kamerom. Sonda se nalazila na rastojanju od 52 kilometara i na slici je veličine od svega nekoliko piksela.

Fotografije za istoriju: Hajgens viđen širokougaonom i uskougaonom kamerom 12 i 48 časova po odvajanju. Slike su uvećane desetak puta.

Da bi uspešno uputio Hajgens ka svom odredištu Kasini je morao da bude na direktnom sudarnom kursu sa Titanom. Korigovanje putanje usledilo je 28. decembra. Ovaj manevar osigurao je prolazak Kasinija na 60000 kilometara od površine Titana 14. januara 2005.

Diskusiju o ovoj i drugim temama u vezi astronomije vodite na Forumu AM:  http://astronomija.eclipsedminds.org/
 
KASINI-HAJGENS - Linkovi
Kasini na cilju
Cassini - instrumenti letelice Huygens
Status misije na dan 02.10.2004.
Bliski susreti sa satelitima
Prolazak pored Titana #1
Prvi susret sa Titanom
Kanali na Titanu
Tamne mrlje ("spokes") na prstenovima
Diona
Titan - Otkrića se nastavljaju
Došlo doba da se rastajemo
Džinovska novogodišnja razglednica
Uspešno razdvajanje Hajgens na pravom putu
 
Saturn    Saturnovi sateliti Novi sateliti Saturna
 

(07.01.2005.)

vrh