Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
 
 
 Astronautika
 

Sadržaj AM
 

 
NSPoint

 

Voda na Enceladusu

 

Komentari

09.03.2006.

Otkriće vode na nekom nebeskom telu uvek uzbudi astrobiologe jer voda predstavlja važan preduslov za postojanje života. Zato je vest da na Enceladusu postoje bazeni tečne vode obišla planetu i dodirnula svakog čija se širina pogleda i interesovanja ne mere kilometrima već bar astronomskim jedinicama.

Dakle, kako smo već pisali Kasini je još prošle godine uočio erupciju na Saturnovom satelitu Enceladus. Sada je nakon izvršenih analiza utvrđeno da erupcije potiču od mlazeva vode koji izviru iz bazena tečne vode. Bazeni se nalaze tik ispod površine satelita na svega nekoliko desetina metara dubine. U tome i jeste važna razlika između Enceladusa i Jupiterovog satelita Evrope na kojoj takođe postoji tečna voda i to čitav okean, ali ispod više kilometara debele naslage leda.

 
 
Izbačaj materijala sa Enceladusa, snimljeno sa letjelice "Cassini" prilikom izlaska iz njegove sjene. Veliki snimak (88 Kb)

Za sad je još nepoznato koje sile izbacuju ove mlazove iz Enceladusa. Postoje inače samo tri tela u Sunčevom sistemu sa aktivnim vulkanskim procesima: Zemlja, Jupiterov Io i može biti Neptunov Triton. I naravno, od nedavno tu je i Enceladus. Između erupcija na Enceladusu i Iou postoji još jedna razlika. Dok se materijal izbačen sa Ioa vraća nazad na satelit, materijal koji se izbaci sa Enceladusa odlazi sa satelita. Planetolozi smatraju da upravo taj materijal tvori Saturnov E prsten.

Do sada je Kasini imao tri bliska prolaza pored Enceladusa: u februaru, martu i julu 2005-te. Sledeći sličan prolaz biće 2008. na 350 kilometara od satelita.

(09.03.2006.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Predmet:
Vaš komentar:

 

vrh

LINKOVI
 
KASINI HAJGENS
Više o misiji

Enceladus - odlična fotografija Saturnovog satelita

Otkrivena atmosfera oko Enceladusa

PRVI CILJANI PROLAZAK PORED ENCELADUSA

NOVI POGLED NA LEDENI SATELIT - Enceladus 3D

PRVI CILJANI PROLAZAK PORED ENCELADUSA - Fotografije

NEOBIČNE STRUKTURE NA ENCELADU

ENCELADUS - Potraga za vulkanima

Prve fotografije erupcija na Enceladusu

Mali mesec u društvu velikih svetova

PORIJEKLO SATURNOVIH PRSTENA?!

 

Fantastičan
Satrunov svet

Diona i Tetis
Rea
Epimetheus, II
Enceladus
Diona i Tetis (ii)
Oko Mimasa
Diona, Saturn i prstenovi
Iapetus