Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Astronautika
 

Sadržaj AM

astronautika
Brzina svemirskih sondi "Voyager"
 

Vaši komentari

Dipl. ing. Drago I. Dragović
dragovic@net.yu

27.08.2008.

Voyager 1 je lansiran septembra 1977, mesec dana nakon Voyagera 2, koji je lansiran 20. avgusta 1977. godine. NASA je lansirala ove dve sonde sa ciljem da (nakon obavljenih naučnih zadataka) odlete dalje od bilo koje druge letilice do tada i napuste solarni sistem. Nakon toga što sam u više mahova pisao o ovim letilicama, hteo sam da nađem podatak kojom tačnom brzinom napuštaju naš sistem.

Pregledao sam neke sajtove i video da se često barata sa različitim ciframa. U "Encyclopedia of Science and Technology" Mc Graw–Hilla se kaže da je pri izlazu iz solarnog sistema brzina Voyagera 1 16,49 km/s. Ali na bivšem Nasinom sajtu "Voyager Mission Statusu" sama NASA kaže da je ta brzina 17,46 km/s. Slična razlika se pojavila i kada sam na istim izvorima uporedio brzinu Voyagera 2. Mc Graw–Hill kaže 14,90 km/s, a NASA 16,08 km/s.

Bibliografija

Tekst

Brzina

McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology. vol. 17. New York: McGraw-Hill, 1992. 138-141.

"Voyager 1 is now leaving the solar system, rising above the ecliptic plane at an angle of about 35° at a rate of about 3.2 x 108 mi (5.2 x 108 km) a year …. Voyager 2 is also leaving the solar system, diving below the ecliptic plane at an angle of about 48° at a rate of about 2.9 x 108 mi (4.7 x 108 km) a year.

16.49 km/s
(Voyager 1)

14.90 km/s
(Voyager 2)

Voyager Mission Status. Jet Propulsion Laboratory. 1995. [Ova strana više ne postoji na ovom mestu]

"The Voyager 1 spacecraft is departing the solar system at a speed of 17.46 km/s …. The Voyager 2 spacecraft is departing the solar system at a speed of 16.08 km/s."

17.46 km/s
(Voyager 1)

16.08 km/s
(Voyager 2)

Voyager Mission Operations Status Report: Range, Velocity and Round Trip Light Time. Voyager Project. Jet Propulsion Laboratory (JPL). Pasadena, CA. [Ova strana više ne postoji na ovom mestu]

"Velocity Relative to Sun (km/sec) as of 6/13/97:
Voyager 1 17.374
Voyager 2 15.957"

17.374 km/s
(Voyager 1)

15.957 km/s
(Voyager 2)

U svojoj najnovijoj knjizi prednost sam dao brojevima koje nudi NASA. Delom zbog toga što su u Enciklopediji dati podaci od 5,2 x 108 km/s za Voyager 1, i 4,7 x 108 za Voyager 2, koje sam pretvorio u km/s. Razlog nastalih različitosti u rezultatima verovatno potiče iz različitih metoda Nase i Mc Graw–Hilla za određivanje brzina sondi.

[Ja sam u knjizi koristio tada (10. avgust 2007.) najsvežije Nasine podatke, gde se kaže da je brzina Voyagera 1 u odnosu na Sunce 17,128 km/s, a Voyagera 2 15,560 km/s u odnosu na Sunce.]

Kasnije sam pronašao i ovaj podatak, gde se pominju i Pioniri, ali mislim da se to samo poklapa sa ovim što sam već naveo.

Bibliografija Tekst Brzina

NASA/JPL. Advances in the Astronautical Sciences. AAS Publications, 1981 cited in Hall, Stephen S. Mapping the Next Millenium. New York: Random House, 1992. 50.

"Voyager 1 3.50 AU/yr

Voyager 2 2.92 AU/yr, 2.90 AU/yr, 3.04 AU/yr, 3.24 AU/yr, 3.39 AU/yr [highlighted], 3.76 AU/yr, 4.09 AU/yr, 3.96 AU/yr

Pioneer 10: 2.39 AU/yr
Pioneer 11: 2.22 AU/yr"

16.6 km/s
(Voyager 1)

13.8–19.4 km/s
(Voyager 2)

 

(01.09.2008.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:

vrh

Voyager 1 i 2

Vojadžer 1 2003-će

Ko tamo peva

VOYAGER – USPON I PAD (ČOVJEKA)

VOYAGER 1" NAPUSTIO SUNČEV SUSTAV

Uhvaćen "Voyager 1"

Voyager - iznenadjenje

Porodični portret Sunčevog sistema

Gde su sada Voyageri?

30 godina Voyagera

Vojadžeri rade zahvaljujući malim termonuklearnim generatorima  

Brzina svemirskih sondi "Voyager"