AM Home

am@astronomija.co.yu

Relativnost:
Neki računi

 

Albert Ajnštajn
kratka biografija

Sadržaj AM

 

  
m.milan@EUnet.yu

 

Tekst 'Ajnštajn za početnike' možete preuzeti i u PDF formatu (zip 342 Kb)

DOWNLOAD

Ajnštajn za početnike

 

"... Nikada nemojte misliti da već sve znate. I ma koliko vas visoko cenili, imajte hrabrosti da sebi kažete: ja sam neznalica. Ne dozvolite da gordost ovlada vama. Zbog nje ćete, možda, biti uporni i tada kada je potrebno prihvatiti tuđe mišljenje. Zbog nje ćete izgubiti meru objektivnosti"

- I. P. Pavlov -


SADRŽAJ

1. UVOD

1.1 Šta je to naučna teorija?

2. RAZLIČITO SHVATANJE PROSTORA I VREMENA

2.1 Aristotel (IV vek pre n.e.)

2.2 Galileo Galilej (1564 – 1642)

2.3 Isak Njutn

3. POČECI TEORIJE RELATIVNOSTI

3.1 Merenje brzine svetlosti

3.1.1 Merenje brzine zvuka 

3.1.2 Galilejevi pokušaji merenja brzine svetlosti

3.1.3 Remerova astronomska metoda

3.1.4 Fizova zemaljska metoda

3.1.5 Majkelsonovo precizno merenje

3.2 Potraga za etrom

3.2.1 Ideja o stacionarnom etru

3.2.2 Očekivani efekt etra

3.2.3 Majkelson-Morlijev eksperiment

3.2.4 Velika dilema

4. SPECIJALNA TEORIJA RELATIVNOSTI

4.1 Postulati Specijalne teorije

4.2 Kontrakcija dužine

4.3 Porast mase sa brzinom

4.4 Sabiranje brzina

4.5 Maksimalna moguća brzina

4.6 Ekvivalentnost mase i energije

4.7 Vreme u Specijalnoj teoriji relativnosti

4.7.1 Paradoks blizanaca

5. OPŠTA TEORIJA RELATIVNOSTI

5.1 Princip ekvivalentnosti

5.2 Ajnštajnova teorija gravitacije

5.3 Značenje zakrivljenog prostor-vremena

5.4 Gravitacija i vreme

6. OSNOVE KVANTNE TEORIJE

7. NA GRANICI FIZIČKE REALNOSTI

8. OBJEDINJENJE FIZIKE

1. UVOD >>


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride 2002 |

vrh