am@astronomija.co.yu

 

 

Misije za istoriju

 

Sadržaj AM

 

 

Drago I. Dragović
dragovic@net.yu

 
Veliko putovanje Voyagera
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Poruka u boci

 

Pozlaćeni disk

Svaki Voyager ima na jednoj stranici korpusa montiran pozlaćeni bakarni disk od 30 cm. Na disku se nalaze snimljeni zvuci i slike Zemlje, tako da prikažu raznovrsnost života i kultura na planeti. Svaki disk poseduje svoje napajanje i iglu za reprodukciju. Instrukcije objašnjavaju odakle letilice potiču i kako da se puste u pogon. Pločice koje daju energiju su od urana–238 (sa poluživotom od 4,51 milijardi godina). Slike, njih 115, date su u analognom obliku. U vidu zvučnih zapisa data su 55 jezika, 35 zvukova čoveka i prirode i delovi 27 muzička dela. Voyageri nisu prve svemirske letilice sa takvim porukama za budućnost. Pioneer 10 i 11, LAGEOS i Apollo lenderi su takođe posedovali slične pločice, mada ne sa toliko ambicija.

 U sledećem broju: misija

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Sledeća strana >

(jun 2003.)

vrh

[ Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa ]
[ Instrumenti | Istorija i tradicija | Efemeride ]